PERSONEL İŞ BAŞVURU FORMU
    
 
 KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ
Adınız Soyadınız Cinsiyetiniz
Doğum Tarihiniz Doğum Yeriniz
Medeni Durumunuz Varsa Çocuk Sayısı
Uyruğunuz E-Mail
T.C. Kimlik Numaranız  
Adresiniz    
Telefonlarınız
Ev: İş: Cep:
 
 
 EĞİTİM BİLGİLERİNİZ
Okul Adı ve Yeri
Bölümü
Giriş ve Mezuniyet Tarihi
İlkokul
İlköğretim
Lise
Meslek Yüksek Okulu
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
 
 ÇALIŞMA BİLGİLERİ (En son işyerinden başlayarak belirtiniz.)
Çalıştığınız Firma Adı / Ünvanı
Adres (İl/ilçe)
Göreviniz
Çalıştığınız Süre Ay / Yıl
Ayrılma Sebebiniz
Firma Telefonu
Son Ücretiniz

 
 YABANCI DİL
Konuşma
Yazma
Okuma
Orta
İyi
Çok İyi
Orta
İyi
Çok İyi
Orta
İyi
Çok İyi
 
 BİLGİSAYAR BİLGİLERİ
Biliyorum
İyi biliyorum
Çok İyi biliyorum
Veritabanı
Grafik/Tasarım
Programlama Dilleri
Muhasebe Programları
Paket Programlar
Kullandığınız diğer bilgisayar programlerını belirtiniz:
(Veritabanı, grafik, prgramlar, muhasebe, paket, diğer.)
Kullandığınız diğer ofis araçları: Yazıcı Tarayıcı Faks Fotokopi Santral Diğer:
                 
 KATILMIŞ OLDUĞU KURS, SEMİNER VEYA EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Konusu
Düzenleyen Kuruluş
Süresi
Tarihi
                 
 GENEL BİLGİLERİNİZ
Askerlik Yaptınız mı? Evet Terhis Tarihi Hayır Nedeni Muaf Nedeni:
Oto Ehliyeti Sınıfı: Alış Tarihi: Araç Kullanma Deneyimi (Yıl olarak)
Sigara Kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum Kullanıyorum Bırakmayı düşünüyorum
Kronik bir hastalığınız var mı?
Herhangi bir sıhhi rahatsızlık veya engeliniz var mı?
Bulaşıcı bir hastalık geçirdiniz mi?
Hiç ameliyat oldunuz mu?
Sabıkanız var mı? Herhangi bir suçtan hüküm giydiniz mi?
Talep ettiğiniz aylık ücret (doldurulması zorunludur)
                 
 MESLEKİ TERCİHLERİNİZ
Hastanemizde tercih ettiğiniz iş
Çalışma Şekli
Tam zamanlı Yarı zamanlı Dönemsel
Size iş teklifi yapılırsa ne zaman başlayabilirsiniz ?
Mesai saatleri dışında çalışmayı kabul eder misiniz?
Evet Hayır
                 
 HAKKINIDA BİLGİ ALABİLECEĞİMİZ KİŞİLER (REFERANSLAR)
Adı ve Soyadı
Görevi
Telefonu
                 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İş Adayları Bilgilendirme Metni

Optimed Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. , İnsan Kaynakları birimi tarafından değerlendirmeye esas olmak üzere, kişisel verilerinizi içeren özgeçmiş bilgilerinizi iletmektesiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında gönderilen verileriniz yasal mevzuata uygun olarak Optimed Sağlık Hizmetleri tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca kurumumuz tarafından uygun görülmesi halinde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bağlantıda bulunduğumuz tüm üçüncü kurum ve kişilere aktarılabilmektedir.

* 6698 sayılı KVKK 'nın 11.maddesi kapsamında; kişisel verilenizin işlenip, işlenmediğine dair bilgi alma, işlenmişse işlenen bilgilerin ne olduğuna dair eksik ya da yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesini, işlenmiş bir verinin silinmesi, yok edilmesi için talepte bulunma,
* Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde ise KVKK 'nın 7.maddesi kapsamında verilerinizn düzeltilmesi, silinmesi (yok edilmesi), anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
* Kurumun bağlantıda bulunduğu tüm üçüncü kurum ve kişilere verilerinizin aktarılmış olması durumunda tüm bu değişikliğin bildirilmesini isteme,
* Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
* Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.